sâmbătă, 15 februarie 2014

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DESCRIEREA UNITATII DE INVATAMANT
1.Date de contact:
ADRESA ŞCOLII: MUNICIPIUL BAIA MARE
                            STR: LUNCI, NR.22
                            COD POŞTAL: 430001
                            TEL./FAX: 0262-210593                                    

E-MAIL : scoala_nr9@yahoo.com

2.Oferte educaţionale pentru anul şcolar 2014-2015 clasele pregătitoare:
      clase cu limba de predare română
- o clasa / 25 elevi la Şcoala „Mihail Sadoveanu” Baia Mare
- o clasa  / 25 elevi la Şcoala Structură nr. 13 Firiza
3.Modul de organizare:
- spaţiu special amenajat în incinta unităţii şcolare
- programul activităţilor şcolare este de la ora 8- 12
- personal didactic titular
- mijloace şi materiale didactice adecvate procesului de învăţământ (inclusive video şi audio)
- consiliere psihologică
- opţionale atractive (lb. engleză şi Prietenul meu calculatorul)
- activităţi extrascolare
- participare la proiecte naţionale şi internaţionale “Eco şcolă”
- participarea la concursuri şcolare “Comper” – gratui
4.Fotografii cu sălile de clasă

5. Alte informaţii
Şcoala Gimnazială “Mihail SAdoveanu” Baia Mare promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizeză educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferind şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
Şcoala noastră se încadrează în eforturile şcolii maramureşene de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care asigură accesul la educaţie şi oferă şanse egale de dezvlotare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Mediul educaţional oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritual respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu