sâmbătă, 15 februarie 2014

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DESCRIEREA UNITATII DE INVATAMANT
1.Date de contact:
ADRESA ŞCOLII: MUNICIPIUL BAIA MARE
                            STR: LUNCI, NR.22
                            COD POŞTAL: 430001
                            TEL./FAX: 0262-210593                                    

E-MAIL : scoala_nr9@yahoo.com

2.Oferte educaţionale pentru anul şcolar 2014-2015 clasele pregătitoare:
      clase cu limba de predare română
- o clasa / 25 elevi la Şcoala „Mihail Sadoveanu” Baia Mare
- o clasa  / 25 elevi la Şcoala Structură nr. 13 Firiza
3.Modul de organizare:
- spaţiu special amenajat în incinta unităţii şcolare
- programul activităţilor şcolare este de la ora 8- 12
- personal didactic titular
- mijloace şi materiale didactice adecvate procesului de învăţământ (inclusive video şi audio)
- consiliere psihologică
- opţionale atractive (lb. engleză şi Prietenul meu calculatorul)
- activităţi extrascolare
- participare la proiecte naţionale şi internaţionale “Eco şcolă”
- participarea la concursuri şcolare “Comper” – gratui
4.Fotografii cu sălile de clasă

5. Alte informaţii
Şcoala Gimnazială “Mihail SAdoveanu” Baia Mare promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizeză educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferind şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
Şcoala noastră se încadrează în eforturile şcolii maramureşene de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care asigură accesul la educaţie şi oferă şanse egale de dezvlotare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Mediul educaţional oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritual respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere


Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar 2014-2015

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar 2014-2015
Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar 2013-2014

Pentru metodologie va rugam sa accesati urmatorul link:http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/

Circumscripţia şcolară

Circumscripţia şcolară
Străzile aparţinătoare:

- pentru Scoala „Mihail Sadoveanu” Baia Mare : Dorului, V.Glodisor, Taur Rosu, Campul lui Traian, Limpedea, Barajului, Padurarilor, Carierei, Afinei, Podinei, Hija, Haiducilor, Gutinului, Lunci, Pastravului, Imasului, Ecoului, Baladei, Raului, Arinului, Paraului

pentru Şcoala Structura nr.13 FirizaFiriza, Lacului, Blidari, Valea Neagra, Valinilor, Pandurilor, Fantanele, Mugurilor, Lobodei, Brazilor, Forestierilor, Osenilor, Tapinarilor

Informaţii pentru părinţi

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar 2014-2015
Informaţii pentru părinţi
REPERE ISTORICE

Pe valea Firizei urmele prezenţei umane coboară adânc până în epoca paleoliticului, aici găsindu-se din abundenţă silex de bună calitate folosit în confecţionarea uneltelor şi armelor.
Bogaţia zăcămintelor neferoase a dus la aparţia de timpuriu a unor aşezări miniere în jurul cărora s-a dezvoltat medievalul”CIVITAS RIVULI DOMINARUM”(cetatea Râului Doamnelor) atestat documentar din anii 1327-1329.
Tot din această perioadă datează şi primele menţionari documentare referitoare la valea Firizei care a fost donată de regele Ungariei Carol Robert de Anjou în 1329 oraşului Baia Mare căruia îi aparţine şi azi.
Cunoscut sub numele de Firiza de jos (Ferneziu) această zonă minieră s-a dezvoltat intens în secolul al XVI-lea. Devenită proprietatea lui Iancu de Hunedoara împreună cu oraşul Baia Mare,iar apoi a lui Ştefan Bathory această aşezare a fost cedată în 1608 ca donaţie lui Gellert Lisibona, arendaşul minelor din Baia Mare pentru a fi răscumparată de la urmaşii acestuia de vistieria regală în a cărui posesie intră definitiv din 1711, după înfrângerea lui Francisc Rakoczi al II-lea şi semnarea păcii de la Satu Mare.
Zona unde este actualmente amplasat localul şcolii era ocupată de grajdurile IFET-ului şi de un depozit de lemne aduse pe apă prin vechiul sistem al plutăritului.
Un rol important în dezvoltarea zonei îl va juca proiectarea lucrării de amenajare hidrografică a râului Firiza care s-a materializat prin construirea lacului de acumulare şi a barajului.
Pentru a facilita demararea lucrărilor în 1958 a fost terminată şoseaua pietruită care prelua întregul trafic în urma desfiinţării căii ferate.
Din 1828 datează construcţia bisericii romane (greco-catolice) situată la bifurcaţia străzilor Barajului si Herja care avea alături şi o şcoală confesională cum erau toate şcolile româneşti din acea vreme din Ardeal. Mai târziu dezvoltarea zonei şi creşterea populaţiei a necesitat construirea unei şcoli (1875) unde astăzi se află Grădinţa nr.24. Vechimea acestei construcţii este atestată şi de grosimea de circa 1m a zidurilor sale construite din piatră. Localul dispunea de o sală de curs pentru ciclul primar şi două săli destinate învăţătorului. În 1938 se construieşte un nou local de şcoală tot pe strada Lunci (actualul local al alimentarei) cuprinzând alte două încăperi unde a funcţionat şcoala elementară Ferneziu,care purta denumirea de Şcoala nr.19 între anii 1954-1958, iar apoi Şcoala nr.10 până în 1960, iar din 1960 până la darea în folosinţă a noii clădiri era cunoscută sub denumirea de Şcoala nr.15.
Construcţia barajului începută în anul 1961 a determinat nu numai o creştere demografica ci şi schimbarea peisajului edilitar prin construcţia celor două blocuri de locuinţe date în folosinţă în 1962 şi a localului actual al Şcolii nr.9 ridicat între anii 1961-1963.
Proiectată în 1961 de arhitecţii Moroşan şi Terdic şcoala se desfăşoară pe o arie de 540,38 m.p. destinată învăţământului cuprinzând iniţial 8 săli de clasă având fiecare 50,56 m.p., un atelier şi un laborator 68,15m.p., secretariat, directiune, cancelarie, bibliotecă depozit de materiale, cabinet medical, spaţiu însumând un volum/elev de 13,16m.p.
Treptat spaţiile şi-au schimbat destinaţia în funcţie de creşterea populaţiei şcolare şi regândirea procesului instructiv educativ. Astfel azi şcoala dispune de 6 săli de clasa, 3 cabinete (istorie-geografie,biologie,lb.română),1 laborator fizică-matematică,1 cabinet de informatică,1 sală de sport,1 biblioteca cu 7500 volume, sala profesorală, direcţiune, secretariat,depozit materiale si arhiva şcolii. Spaţiul şcolii cuprinde şi un minunat parc cu sălcii, brazi si flori care se încadrează în specificul peisagistic al zonei şi care este întreţinut cu grijă şi râvnă de elevii şcolii. Tot în incinta şcolii se află un teren destinat jocurilor sportive însumând circa 1000 m.p.care constituie un eficient mijloc de instuire şi destindere. Menţionăm că toate sălile, cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu mobilier corespunzător constituind un cadru plăcut şi funcţional pentru derularea procesului de învăţământ.
Şcoala Mihail Sadoveanu are ca structuri: Şcoala Nr.13 Firiza, Grădiniţa Nr. 24 şi Grădiniţa Valea Neagră

2. DIMENSIUNEA CALITATIVĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV –EDUCATIV
a) Promovabilitatea elevilor


rata de promovabilitate ultimii 3 ani

2009/2010 2010/2011 2011/2012
primar
99.05
98.45
96.15
gimnazial
95.75
93.98
94.95

b) Rezultate la învăţătură


5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99
10

2009-2010
57
83
63
80
91
4
5 repetenti
2010-2011
33
45
67
72
78
 4
10 repetenti
2011-2012
54
79
114
54
58
0
 7 repetenti
c) Rezultatele elevilor – medii de admitere


9-10 8-9 7-8 6-7 5.-6 sub 5

2012
4
3
7
5
8
 14
41
2011
6
8
7
9
6
6
42
2010
5
16
14
10
4
4
53
d) Rezultatele elevilor la concursuri şi olimpiade


 • Olimpiadă Religie ortodoxă: premiul I;
 • Concursul Prietenul meu pompierul: locul III
 • Concurs Internaţional Excursia ca metodă de instruire –menţiune;
 • Proiect internaţional: Campania “ Mai curat” – Young Reporters for the Enviroment – Tineri Reporteri pentru Mediul Inconjurator-2011-2012- certificate
 • Canguraşiul matematician: locul I, II, III;
 • SMART: premiul I, II, III;
 • Concurs interjudeţean Magia iernii: premiul I, menţiune;
 • Concurs naţional Toamna mândră, darnică: premiul II, III;
 • Concurs naţional Eco Scoala.

d) Absolvenţi cu care ne mândrim

2011-2012 – Socotinschi Laura - media în clasele V-VIII -10
2010-2011 – Stegerean Mădălina - media în clasele V-VIII -9,88
2009-2010 – Bartoş Daniela -- media în clasele V-VIII -9,75

3. Programe şi proiecte educaţionale
 • Proiect internaţional: Campania “ Mai curat” – Young Reporters for the Enviroment – Tineri Reporteri pentru Mediul Inconjurator-2011-2012- certificate
 • Sănătatea pământului, sănătatea noastră
 • Iubim natura. Să gândim ecologic
 • Visuri de copil pe aripile toamnei
 • In lumea de basm a vacanţei
 • Să descoperim istoria
 • Bucuriile copilăriei
 • Punţi de prietenie
 • Excursia ca metodă de instruire
 • Comportament, cultură şi civilizaţie
 • Eco- Şcoala
 • Cultură şi civilizaţie britanică
 • Ştiinţă şi multiculturalism
 • Pe cărări de munte
 • Cerc de lectură
 • Autoportretul
 • Pe urmele lui Hristos
 • Iubind aproapele
 • Prietenul meu pompierul
 • Să ne iubim ţara4. Activităţi extraşcolare


 • Serbarea şcolii “Suflet de copil”
 • Ziua Limbilor europene,
 • Zilele francofoniei,
 • Parteneriate cu instituţii de învăţământ locale, judeţene, naţionale,
 • Concursuri şi olimpiade,
 • Activităţi sportive,
 • Activităţi de tip voluntariat “Let’s Do It, Romania!”, “Clubul verde”,
 • Vizionări de spectacole,
 • Videoconferinţe,
 • Ziua porţilor deschise pentru părinţii preşcolarilor,
 • Excursii şi drumeţii

5. Oferta educaţională 2013-2014

Resurse materiale:
 • 6 săli de clasă
 • cabinet informatică- dotat cu calculatoare legate în reţea AEL, conectat la Internet,
 • 3 cabinete (istorie-geografie,biologie,lb.română),
 • 2 laboratoare ( fizică-chimie, biologie),
 • 1 biblioteca
 • Bază sportivă în aer liber compusă din:
- 1 teren de baschet
- 1 teren handbal
- 1 teren fotbal
 • calculatoare, scanner-e, imprimante, xerox- uri, fax, aparate video, DVD-uri, video proiector, cablu TV.
 • Laptop, CD-playere, casetofoane
 • Aparatura de supraveghere video

Resurse umane: profesori şi învăţători titulari
psiholog scolar, administrator de retea AEL

Limbi moderne studiate:
 • clasele III- IV – limba engleză
 • clasele V-VIII – limba engleză, limba franceză,

Discipline opţionale:
 • clasele pregătitoare, clasa I şi a II-a – limba engleză opţional şi PMC
 • clasele V-VIII – informatică
Activităţi extracurriculare:
 • ansamblu coral
 • baschet
 • fotbal
 • dans de societate
 • dans popular
 • parteneriate cu şcoli europene
 • parteneriate cu comunitatea locală
 • parteneriate educaţionale între şcoala noastră şi şcoli din municipiu, judeţ şi alte judeţe

ISJMM: - secţiunea Înscriere în învăţământul primar 2013
EDU.RO - secţiunea „Înscriere în învăţământul primar 2013”- „Informaţii pentru părinţi  http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/